× Filtruj
Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.
Finanse przedsiębiorstwa zajmują się gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy na cele związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Księgowość odpowiada za rejestrację w ujęciu pieniężnym, ilościowym odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych.
Do góry