× Filtruj
Żadne z ogłoszeń nie pasuje do wymaganych kryteriów.
Media, czyli środki masowego przekazu, to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu. Rozrywka to działanie, które służy zabawie, przyjemności, wypoczynkowi. 
Do góry